دیه مقدر

 لیلا حسینی : یک دوم از یک پنجم از چهار پنجم دیه کامل چقدر است ؟ 8 درصد دیه کامل می شود . به نرخ دیه سال 98 معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان می شود.

نظرات