درخواست افت قیمت برای خودروی النترا

 پگاه : سلام ! من با یک النترا ۲۰۱۷ تصادف کردم که قسمت سپر و بغل لاستیک عقب که فکر کنم می گویند  گلگیر خط خورده است ! آیا ایشون می تواند ازم شکایت کند برای افت قیمت ؟! فکر کنم قراره شکایت کند و من باید چکار کنم ؟ ماشین من پراید ۸۹ هستش . من دیدم با کارشناس بیمه ساخت و پاخت کرد و مبلغ خسارت را در بیمه کرد ۲ و خورده ای ! ممنون ؟ اگر بدون رنگ در بیاید و انحنا هم پیدا نکند افت قیمت تعلق نمی گیرد وگرنه می گیرد . تنها کاری که می توانید بکنید درخواست اعصار است تا در صورتیکه افت قیمت تعیین شد قسطی اش کنید . اگر بتوانید توافق کنید بهتر است .

نظرات