ازکارافتادگی کارگران ساختمانی

 آرزو احدی : با سلام ! آيا به بيمه خويش فرماي كارگران ساختماني از كار افتادگي تعلق مي گيرد ؟ بله تعلق می گیرد . به شرط داشتن حداقل 1 سال سابقه بیمه !

نظرات