دیه شکستگی

 فرامرزی :  با سلام وخسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون ! عرض تشکر از شما عزیز جهت راهنمایی ومساعدتتون نسبت به هموطنان ! در صورت امکان مقدار و میزان دیه که دادگاه مشخص کرده را به شرح زیر برای اینجانب محاسبه فرمایید . ضمنأ حادثه در سال گذشته اتفاق افتاده و حکم دادگاه هم اکنون صادر شده آیا دیه به میزان سال ۹۸ محاسبه می گردد ؟ با تشکر ؟!

1.     دامیه بند اول انگشت کوچک دست راست به ۲ سه هزارم دیه کامل

2.     42 فقره حارصه کتف دست راست به۲ درصد دیه کامل

3.     حارصه بند اول انگشت چهارم دست راست به یک سه هزارم دیه کامل

4.     حارصه لگن به نیم درصد دیه کامل

5.     دو فقره حارصه زانوی راست و پای راست و سه فقره حارصه مچ دست مجموعا به سه درصد دیه کامل

6.     شکستگی زند اعلی ساعد دست چپ به 8 درصد دیه کامل

7.     شکستگی ۲۰درصد قسمت نمایان دندان قدامی به 20 درصد از یک بیستم دیه کامل

8.     آسیب بافت نرم به 2 درصد دیه کامل ؟

دیه آسیب های فوق به نرخ سال 98 محاسبه می شود ؟

1.     1500/1 دیه کامل معادل 180 هزار تومان

2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

3.     3000/1 دیه کامل معادل 90 هزار تومان

4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

5.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

6.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

7.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

8.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزر تومان

نظرات