دیه فلج عصب

 سجاد عبدی : درصد و دیه فلج عضله سمت راست پیشانی چقدر است ؟ دقیقا نمی توان نظر داد . باید ادامه درمان پایان پذیرد و البته عضله های درگیر نیز مشخص شود . معمولا بین 5 درصد دیه کامل تا 10 درصد دیه کامل می باشد . هر درصد دیه کامل نیز 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.

نظرات