قطع بیمه بیکاری تامین اجتماعی

 مریم مرادی : سلام ! من از تاریخ ۱۰.۰۵.۹۷ بیکار شدم و با بیمه بیکاری ام موافقت شده است . (البته تا به امروز وجهی دریافت نکردم) . برای تابستان برنامه داریم برای سفر به کشور مادری ام ارمنستان و قصد دارم ۲ ماه اقامت داشته باشم و برنامه غسل تعمید دخترم در آن مدت انجام خواهد شد . چه کاری انجام دهم تا حقوقم قطع نشود؟ آیا از قبل به اداره کار اطلاع دهم یا راه دیگری نیز هست؟ باید حتما به اداره کار و شعبه تامین اجتماعی مراجعه کرده وضمن ذکر مدارک غیبت بلیط هواپیما و دیگر مدارک را نیز ارائه کنید وگرنه مطمئنا 2 ماه غیبت در حضور و غیاب اداره کار بیمه بیکاری تان را قطع می نماید.

نظرات