پرداخت دیه به نرخ روز

 مهدی شهرکی : سلام ! من راننده مقصر حادثه هستم . پارسال برج10تصادف کردم ولی دیه را چند روز دیگه بهم می دهند . می خواستم ببینم نسبت به پارسال حساب می شود یا امسال ؟ پرداخت دیه به نرخ روز است . بنابراین به نرخ دیه امسال محاسبه می شود.

جدیدتر قدیمی تر