شرایط دریافت مرخصی زایمان

 سحر : سلام ! من در شرکتی مشغول کار هستم و می خواهم در برج ۲ درخواست مرخصی زایمان بدهم . و شرکت لیست بیمه برای ماههای دی ، بهمن و اسفند ارسال کرده ولی قبض آن را پرداخت نکرده است. ایا من در گرفتن مرخصی زایمان و بیمه بیکاری به مشکل بر می خورم ؟ بله ! به مشکل می خورید . در هنگامیکه به مرخصی زایمان می روید باید حق بیمه تان تا 1 ماه قبل پرداخت شده باشد وگرنه کارتان به اما و اگرهای زیادی می کشد.جدیدتر قدیمی تر