هر ساعت اضافه کار چقدر حساب می شود ؟

 عباس سالاروند : سلام ! می خواستم ببینم ساعت اضافه کار الان چند است ؟ ساعت اضافه کار برابر است با حقوق تعیین شده تقسیم بر 220 . مقدار ثابتی ندارد .

نظرات