جریمه اقساط به تاخیر افتاده

 علی کرمی : چند ماه بیکار بودم ، نتوانستم اقساط بدهم . الان تا 24 فروردین 98 تسویه بشود چقدر اضافه باید بدهم برای 4 ماه ؟ بستگی به بانک تان دارد و اینکه هر کدام از قسط هایتان چقدر تاخیر دارد . تاخیر به صورت روزشما محاسبه می شود .

نظرات