دیه سوختگی درجه 2

 محمد آذرنیا : با سلام من در کار پایم ۴ درصد سطح ۲ عمیق سوخته است . ۱۲ روز هست بیمارستانم  . ۱ بار هم عمل شدم . می خواهم ببینم چقدر دیه به من تعلق می گیرد ؟ 4 درصد سوختگی درجه 2 معادل 4 درصد دیه کامل دارد . یعنی 10 میلیون و 800 هزار تومان . ممکن است 1 تا 2 درصد بابت آسیب به نسوج هم ارش در نظر گرفته شود .

نظرات