آیا پلاتین در بدن دیه دارد ؟

 war : سلام ! تصادف کردم ، یک پایم دو پلاتین و پای دیگر یک پلاتین در آن است . دیه من چقدر است  ؟ پلاتین دیه ندارد . بستگی به شکستگی دارد . اگر استخوان اصلی باشد8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان و اگر استخوان های دیگر باشد ارش دارد.

جدیدتر قدیمی تر