دیه شکستگی مهره ها کمری

 منصور کرمی : سلام ! لطفا مبلغ دیه بنده را محاسبه نمایید. با تشکر!  

·         ارش آسیب دیسک بین مهره ای چهارم و پنجم کمری (که زمینه سرشتی دارد) و محدودیت حرکت ایجاد شده ناحیه کمری به میزان چهار درصد از دیه کامل انسان تعیین می گرددضمنا آیا موارد بالا دو موضوع هستند یا یکی ؟

اگر در نظریه پزشکی قانونی به همین صورت نوشته شده است کلا یک ارش حساب شده است که معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان می باشد.

نظرات