شکایت از کارفرما بدون داشتن مدارک کافی

 مهدی : سلام ! بنده تقریبا 6 سال در جایی مشغول بکار بودم که متاسفانه کارفرما آنجا مرا بیمه نکرده بود و هروقت می پرسیدم امروز و فردا می کرد . بین سال های 86 الی 93 با حداقل حقوق ممکن !  بنده متاسفانه سندی یا چیزی ندارم که ثابت کنم در آنجا کار می کردم ولی اسم رئیس و معاون و همکاران خودم را بخاطر دارم . آیا شکایت کنم به جایی می رسد . بنده فقط سابقه کارم را می خواهم که 6 سال در آنجا هدر شد ؟ بعید می دانم بدون مدرک به نتیجه برسید . به نظر من شکایت کنید و شدیدا اصرار کنید که بازرسان اداره کار از محل کارتان بازرسی کنند . شاید در بازرسی مدارکی پیدا کنند که نشاندهنده کار کردن شما در آن محل باشد.

نظرات