ازکارافتادگی به علت قطع انگشت

 محمد رسول : با سلام در سن ۲ سالگی بر اثر بی احتیاطی مادر ۴ انگشت دست چپم با چرخ گوشت قطع شده است . پدرم بازنشسته نیروهای مسلح بودند و هم اکنون در قید حیات نیستند وحقوق بازنشستگی به طور کامل به مادرم پرداخت می گردد .  آیا با توجه به اینکه هیچ کجا شاغل نیستم می توانم از طریق کمسیون پزشکی نیروهای مسلح اقدام به برقراری بیمه و نیمی از حقوق پدرم را داشته باشم و آیا کمسیون پزشکی به قطع چهار انگشت دست چپ رای از کارافتادگی می دهد ؟

 دلیل گرفتن وقت شما با این سوالات به این دلیل است که برای رفتن به تهران وشرکت در کمسیون آنهم دو الی سه بار از بندرعباس در مضیقه مالی هستم . خواهشمندم در این ضمینه اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید تا قبل از اقدام از این کار منصرف شوم ؟  می توایند درخواست ازکارافتادگی دهید و اگر موافقت شود درصدی از مستمری به شما تعلق می گیرد . اما بابت قطع 4 انگشت شما از کارافتاده کلی نمی شوید .

نظرات