افت قیمت به علت تعویض درب

 علیرضا : درب عقب ال نود بر اثر تصادف فرو رفته ولی قسمت داخلی آسیب ندیده است . آیا روکش درب عوض شود افت قیمت شامل آن می شود و یا اگر کلا درب عوض شود افت قیمت دارد در نتیجه آیا فرقی در افت قیمت بابت تعویض درب و یا گزاردن روکش دارد ؟ فرق خاصی نمی کند . حدود 5 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد.

نظرات