در چه سنی بازنشست می شوم ؟

 بیگی : سلام ! بنده 4 سال سابقه بیمه اجباری تامین اجتماعی را دارم و 12 سال سخت و زیان آوری . با محاسبات خودم باید 5 سال دیگر در شغل سخت و زیان آوری کار کنم تا بازنشست شوم آیا درست است یا خیر ؟ البته شرط سنی نیز به شما اضافه می شود . یعنی اگر آقا باشید 50 سال داشته باشید و اگر خانم باشید 45 سال داشته باشید . در این صورت بازنشسته می شوید چون تمامی سابقه بیمه تان جزء مشاغل سخت و زیان آور نیست.

نظرات