هزینه کارشناسی دیه

 علی چگنی : سلام ! هزینه کارشناسی برای دیه تصادف چقدر می شود ؟ بستگی به میزان دیه تعیین شده دارد . در سال 98 از 45 هزار تومان شروع می شود و تا 130 هزار افزایش م ابد.

نظرات