شکایت از فروشگاه افق کوروش

 بابک باند : سلام ! به عنوان کارگر در فرانچایز افق کوروش مشغول به کار شدم از 27/10 که در تاریخ 18/3/98 با بی حرمتی اخراج شدم . حقوق اول 1500 ، ماه دوم 1200 ماه سوم و چهارم هم 1500 به ترتیب . اما با سهل انگاری من و با تهمت ایشان اخراج شدم .

 به من گفت با احترام خودت برو و این دور و اطراف نیا ! از کار بیرون آمدم تا اینکه روز بعد از طرف کارگری دیگر پرداخت وسایلی که از فروشگاه به صورت قرض بردم می کند حدود 150 هزار تومان اما بیمه نشدم . اضافه کار رد نشده است . کلا 3 روز مرخصی استفاده کردم . تهمت زده و تهدید کرده طرفش نروم . حقوق 21 روز من پرداخت نشده است . سابقه بیمه صفر رد شده با گرفتن کلی مدارک از ما ! ازش شکایت کنم می تواند پیش دستی کند با عناوین مختلف و به ضررم بشود ؟ بهتر است اول مدارک تان را پس بگیرید . به خصوص اگر سفته یا چک دارید . از طریق درگاه الکترونیک قضایی درخواست مدارک تان را کنید و اگر بعد از 1 ماه نداد شکایت کنید . بعد از شکایت بابت بیمه ، حداقل حقوق و مزایای ثابت ، عیدی و سنوات و ... به اداره کار شکایت کنید.

نظرات