دیه پارگی تاندون

 محمد : با سلام ! من چند ماه پیش تصادف کردم و تاندون آشیل پای راستم کاملا پاره شد. دکتر برای عمل مجبور شد یکی از تاندون های کنار پایم را از جای درآورد و به تاندون آشیل پیوند زندحالا بعد از ۶ ماه دوره درمان، ارش این حادث چقدر می باشد؟ با تشکر ؟ بابت پارگی تاندون 4 درصد دیه تعلق می گیرد و بابت پیوند احتمالا 2 درصد ارش دارد . هر درصد دیه هم 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.نظرات