به ما زنگ نزنید . فقط پیام بگذارید. ما با شما تماس می گیریم.

شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره   09333644122   در   ایتا و واتساپ   تماس بگیرید. ما پرونده شما را  تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم .

دیه شکستگی استخوان

 سمیرا : سلام ! پارسال موتور به دختر من که عابر پیاده بود زد و دادگاه ۵۰/۵۰ مقصر اعلام کرد و  پزشکی قانونی بار اول معاینه نوشت:

1.     کانون جراحت حارصه ساعد راست

2.     کبودی بازوی راست در ۲ ناحیه

3.     جراحت حارصه قسمت تحتانی تنه در ۴ ناحیه و خلف تنه و شانه چپ

4.     جراحت حارصه ران چپ و زانوی چپ و زانوی راست در ۲ ناحیه دست راست  و دست چپ

5.     خونریزی درفضای تحت سخت شامه

6.     شکستگی فک چپ

7.     شکستگی ثلث تحتانی استخوان زند اسفل ساعد چپ

8.     جراحت متلاحمه سمت راست صورت

9.     جراحت دامیه ناحیه میان دو راه پرینه

10. شکستگی حلقه محل اتصال دو نیم لگن و گفت ۵ماه بعد معاینه مجدد و این را نوشت بعد ۵ ماه : کلیه ضایعات بدون عیب بهبودیافته و ارش ضایعات : ارش شکستگی حلقه محل اتصال دونیم لگن به میزان ۸٪ دیه کامل انسان

11. ارش جراحت دامیه ناحیه میان دو راه پینه به میزان ۱٪ دیه کامل انسان

12. ارش خونریزی در فضای تحت سخت شامه مغزی به میزان ۳٪ دیه کامل انسان می باشد . سایر ضایعات مشمول دیه مقدر است . الان میزان دیه ای که برای دخترم می دهند چه مبلغی می شود ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

2.     مجموعا 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

3.     مجموعا 3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

4.     مجموعا 3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

5.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

6.     اگر فک پایین باشد 8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

7.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

8.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

9.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

10. 8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

11. 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

12. 3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

نظرات

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پست‌های معروف از این وبلاگ

آدرس سایت پذیرش و نوبت دهی اینترنتی دی کلینیک ابوریحان

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

محاسبه حقوق بازنشستگی با 15 سال سابقه

دیه سوختگی به نرخ دیه سال 1401