مراحل اعتراض به رای اداره کار

 آتنا : سلام ! بنده به رای قطعی اداره کار به دیوان شکایت کرده ام ‌و کارفرما نیز ۲۰ میلیون مبلغ قطعی شده را در صورتی پرداخت می کند که از دیوان صرف نظر کنم . آیا با توجه به اینکه بنده معترض هستم اجرای احکام دادگستری بابت وصول ۲۰ میلیون اقدام لازم را انجام می دهد؟ چقدر زمان پرداخت دارد در صورت صدور اخطاریه اجرای احکام ؟ آیا باید رسید اعتراض به دیوان به اداره کار قبل گرفتم نامه اجراییه بدهم که پرونده مختومه نشود ؟ اگر بابت همان 20 میلیون اعتراض کرده اید رای از قطعیت می افتد . اگر بابت مواردی است که مربوط به آن 20 میلیون نیست رای مربوطه لازم الاجرا است و مابقی اعتراض مشا در دیوان عدالت اداری بررسی می شود . اگر رای قطعی باشد از زمان ابلاغ 1 ماه زمان دارد . باید رسید اعتراض را ارائه کنید تا پرونده در موارد اعتراضی مختومه نشود.

نظرات