دیه جراحت فک

 آرمان : با سلام بنده در کارگاه ساختمانی مشغول به کار بودم و در حین کار به فک صورتم آسیب دیدم و دیه برایم واجد دیه مقدر اضافی بر دامیه آمده ومن از رئیس کارگاه شرکت شاکی بودم و اداره کار کارفرما را مقصر حادثه صد درصد گرفته و چون پرونده ام دست قاضی هست که باید بنده از کارفرما شکایت کنم من هم رفتم شکایت جدید کردم و قاضی آن را ضمیمه پرونده ام کرد . می خواستم بدانم که دیه برایم تعلق می گیرد و چه قدر می شود . با تشکر ؟ بابت دامیه 2 درصد تعلق می گیرد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان . بابت فک احتمالا تا 5 درصد دیه در نظر می گیرند.

نظرات