دیه بخیه

 اسماعیل : سلام ! نرخ دیه بخیه پشت دست چقدر می شود و نرخ شکستگی انگشت شست دست و نرخ شکستگی مچ دست و نرخ آسیب به بافت گردن ؟

1.     دیه بخیه مشخص نیست . بستگی به تعداد زخم ها و عمق زخم دارد .

2.     دیه شکستگی انگشت شست 1.6 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان

3.     دیه شکستگی مچ دست 2 درصد دیه کامل است معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

4.     آسیب به بافت گردن بستگی به شدت آن بین 1 تا 3 درصد دیه دارد.

نظرات