مدارک مورد نیاز برای صدور دفترچه بیمه

 ایرج میرزاپور : آیا جهت صدور دفترچه بیمه نیاز به عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد دارد یا خیر ؟  نه نیازی به این موارد ندارد . اگر بیمه اختیاری یا بیمه حرف و مشاغل 18 درصد باشد فقط بابت ازکارافتاده نبودن تست گرفته می شود . در مابقی حالات اصلا تست گرفته نمی شود .

نظرات