انتخاب بیمه تامین اجتماعی مناسب

 ابراهیم بلوچی : با سلام ! بنده 52 سال سن و تا سال 77 حدود سه سال بیمه تامین اجتماعی داشتم . تا سال 91  ورشکست و از91 با 28 ماه سابقه جبهه بیمه بسیجیان شدم . اما تا امسال واریز کردم مجددا بیکار و حقوق معسر می گیرم .

 متاسفانه حقوق ما همان 600 تومان درسال 98 مانده اما بیمه ما 423000 هزار تومان شده است . دنبال پرونده جانبازی هستم ، فرزند معلول ذهنی و تحت پوشش بهزیستی و فاقد یک ریال کمک و حقوق باگذشت 18سال طلاق همسرم و نگهداری از فرزندم دربیکاری با داشتن جواز کسب خدماتی و مدرک فنی حرفه ای سرویس پکیچ ؟!

 راهنمای بفرمایید با شرایط خودم و فرزندم ، کارت بسیجی فعال و معسر به کدام ارگان مراجعه تا حداقل بیمه پرداخت کنیم . فرزندم هم هشت ماه روی جوازم بیمه واریز و متاسفانه بدلیل شغل قبلی ام درمدارس بازرس بیمه بعد از هشت ماه بیمه فززندم را قطع کرد . ازکارافتاده بدلیل بیماری شده ام و بسیج بیمه بنده را قطع  و ترک کار زده ؟! چکارباید کرد ؟  خودتان را بیمه حرف و مشاغل 12 درصد بکنید تا 10 سال سابقه بیمه تان کامل شود تا بتوانید بازنشسته شوید . راه دیگری به نظرم نمی رسد . سعی کنید برای فرزندتان بیمه مجزا و از طریق بهزیستی اقدام کنید . البته باید مدتها در صف بمانید .

نظرات