عدم پرداخت سنوات توسط کارفرما

 امیرحسین : سلام ! بنده با کارفرما به مشکل خوردم و با توافق خود کارفرما استعفا نوشتم و از فردایش سر کار نرفتم . حالا کارفرما می گوید باید برای دریافت سنوات یک ماه صبر کنم ! خواستم بپرسم اصلا همچین چیزی داریم یا نه ! حس می کنم میخواد سرم کلاه بگذارد ؟ باید در درهنگام توسویه سنواتتان را پرداخت کند . البته یک ماه زمان زیادی نیست و به نظر من بهتر است صبر کنید . اگر باز هم نداد آنگاه می توانید از راه های دیگر وارد شوید.

نظرات