افت قیمت خودرو به علت تعویض درب و گلگیر

 احمدرضا : سلام من با یک تیبا صندوق دار سفید 97 تصادف کردم . درب عقب و گلگیر عقب تعویض شده است . هزینه افتش چقدر است ؟  هزینه افت آن 10 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف است .

نظرات