شکایت بابت دیه

 جمیله هنرور : من تصادف کردم ، حدود ۱۱ماه می شود که رای قطعی دادگاه و پزشکی قانونی را تحویل دادم . هنوز خبری از بیمه نیست . معمولا چقدر طول می‌کشد که دیه پرداخت بشود ؟ از کجا باید کارم را پیگیری کنم ؟ باید 20 روزه پرداخت کنند . چرا تا به حال پیگیری نکرده اید . بهتر است از طریق بیمه مرکزی اقدام کنید . اگر سریع جواب نگرفتید به دادگاه مراجعه کرده و موضوع را اعلام نمایید .نظرات