نقش مدرک تحصیلی در طرح طبقه بندی مشاغل

 علی پور : با سلام ! لطفا نحوه محاسبه حقوق قانون کار طبق طرح طبقه بندی مشاغل را برای مدرک دکترای شیمی توضیح دهید. با تشکر فراوان ؟ مدرک دکترای شیمی فقط یکی از مدارک است و امتیاز خود را دارد معادل 252 امتیاز . محیط کار ، شغی که دارید ، سوابق تجربی ، سختی کار ، سرپرست بودن و بسیاری دیگر مواردی است که امتیاز خاص خود را دارد و جمع امتیاز شما را در گروه خاصی قرار می دهد و متناسب با گروه عنوان شغلی خاصی را کسب می کنید .

جدیدتر قدیمی تر