معاینات اولیه تامین اجتماعی

 هادی شیدایی : آیا در آزمایشات و معاینات اولیه پزشکی بیمه شدگان آزمایش اعتیاد هم گرفته می شود ؟ اگر فرد تحت درمان دارو های خاص استفاده کند چطور ؟ لطفا یک توضیحی بدهید خیلی ممنون می شوم . من الان پول بیمه می ریزم ولی نتوانستم دفترچه بگیرم . چون می گویند یکسری آزمایشات باید انجام بدهم ؟

نه ! تست اعتیاد گرفته نمی شود . آزمایشات معمول و معایناتی است که نشان می دهد شما ازکارافتادگی کلی هستید یا نیستید .

جدیدتر قدیمی تر