دیه پارگی قرنیه چقدر می شود؟

سلام ببخشید میشه جواب سوال منو بدید؟ شوهرم چشم راستش توی شرکت آسیب دیده و کارشناس ۸۰ درصد کارخانه

رو مقصر کرده  ۲۰ درصد شوهرم حالا میخوام بدونم چقدر دیه چشمش میشه؟ پارگی قرنیه و لنز دائم و آب مروارید

عمل کرده؟ 

بستگی دارد که چه آسیبی دیده باشد. پارگی قرنیه بستگی دارد که چقدر آسیب دیده باشد. اگر جراحت سطحی قرنیه یا آنچه اصطلاحاً اسکلرا می‌گویند اتفاق افتاده باشد یک درصد دیه تعلق می‌گیرد و البته بابت نقص عضو بینایی اش و دیه جداگانه محاسبه می شود.  اگر جراحت عمیق قرنیه یا اسکلرا رخ دهد  دو درصد دیه تعلق می‌گیرد و اگر جراحت عمیق تمام ضخامت قرنیه اتفاق بیفتد سه درصد دیه تعلق می‌گیرد و اگر جراحت منجر به پیوند قرنیه صورت بپذیرد که نیاز به پیوند داشته باشد ۷ درصد دیه تعلق می‌گیرد و اگر جراحت تمام ضخامت قرنیه با نفوذ به حفره چشم اتفاق بیفتد پنج درصد دیه تعلق میگیرد. بابت هر درصد دیه، ۹ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. لنز دائم و آب مروارید معمولاً دیه تعلق نمی‌گیرد.  البته توجه داشته باشید که 80 درصد دیه به شما تعلق می گیرد.

جدیدتر قدیمی تر