آیا ازکارافتادگی در کمیسیون اعصاب و روان به بستری در بیمارستان بستگی دارد؟

سلام! وقت بخیر. بنده …هستم. دو مرتبه در بیمارستان اعصاب و روان بستری شدم. در کمیسیون بدوی و تجدید نظر سازمان نتیجه لازم را نگرفتم.حال ۶ ماه گذشته.آیا باید در این ۶ ماه بستری شده باشم.تا بتوانم در کمیسیون دوباره شرکت کنم؟دز داروهای من زیاد شده در این ۶ ماه؟

حتماً نباید سابقه بستری داشته باشید. بستگی به بیماری اعصاب و روانتان دارد. بعضی بیماری‌های اعصاب و روان به صورت سرپایی و با خوردن دارو بهتر می‌شود. البته بستری شدن در بیماری‌های اعصاب و روان تاثیر بسیار مثبتی در از کار افتادگی فرد دارد.

نظرات