قطع مستمری کمیته امداد به علت حقوق ازکارافتادگی تامین اجتماعی

 با سلام! مستمری ازکارافتاده گی من ۲/۵ میلیون تومان است. حق اشتغال به کار را ندارم. بیمه اگر بفهمد حقوقم  قطع می‌شود؟  تحت پوشش کمیته امداد هستم که به خاطر این مستمری ناچیز مستمری کمیته امداد را قطع کردند. آیا این کار قانونی است؟

متاسفانه قانون کمیته امداد این است که اگر حتی مبلغ اندکی از جای دیگر حقوق بگیرید مستمری را حذف می‌کند اما اگر جایی شاغل باشید و دقت کنید که بازرس بیمه متوجه حضور شما نشود حقوق بازنشستگی یا از کارفتادگی تامین اجتماعی شما حذف نخواهد شد.


نظرات