اداره درخواست بازنشستگی ام را تایید نمی کند؟

 سلام! بزرگوار من۵۱ سال سن دارم. بیمه تامین اجتماعی ۲۴ سال خدمات دولتی قراردادی هستم و۴ سال هم قرارداد شرکتی. جمعآ ۳۰ سال تامین اجتماعی پر شده است. میرم بیمه مگه باید اداره تان امضا کنه اداره هم امضا نمیکنه؟ لطفا راهنمایی کنید؟

چرا اداره امضا نمی‌کند؟ کدام اداره خدمت می‌کنید؟ اگر اداره هم امضا نمی‌کند می‌توانید از اداره بیرون بیایید و یک ماه حق بیمه تان را به صورت اختیاری با حداکثر حق بیمه پرداخت کنید و سپس درخواست بازنشستگی دهید. در این حالت نیاز به تایید اداره خودتان هم ندارید.


جدیدتر قدیمی تر