دیه کبودی چشم

 سعید نجفی : سلام ! من در یک نزاع دچار آسیب از ناحیه صورت شدم و پزشک قانونی میزان آن را اینطور نوشته است :  

1.     کبودی و تورم در حدقه چشمها

2.     جراحت دامیه پلک تحتانی در چشم چپ

3.     کبودی در پیشانی و میزان دیه مورد دوم چهار دهم درصد دیه کامل است.می خواستم ببینم میزان کل دیه که به من تعلق می گیرد چقدر است.ممنونم از شما ؟

بابت موارد فوق دیه زیر به شما تعلق می گیرد :

1.     0.4 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 80 هزار تومان

2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

3.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

نظرات