درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل پا

 سلام! میخواستم برا ی کار افتادگی به خاطر تعویض مفصل هر دو پا ازتون مشاوره بگیرم ممنون؟ من شرکت کار می کنم بیمه تامین اجتماعی و با سربازی ۱۷ سال بیمه دارم؟ 

سابقه بیمه بیمه تان برای درخواست از کار افتادگی نسبتا مناسب است ولی بهتر است که پیوسته هم باشد. اگر هر دو مفصل پایتان را تعویض کرده‌اید یا کاندیدای تعویض باشد و مشکلشان آرتروز یا موارد شبیه به این نباشد می‌توانید از کار افتاده شوید به شرط اینکه پرونده‌تان را با دقت کامل به شعبه تامین اجتماعی و کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی ارسال نمایید.


نظرات