مقصر تصادف در هنگام درو زدن در جاده دو طرفه

 سلام! من ماشینم تو خیابون دو طرفه سمت راست خیابان پارک بود. اومدم دور بزنم با رعایت حق تقدم و احتیاط از سمت راست گردش به چپ داشتم. ازلاین اول عبور کردم به طور کامل رفتم لاین سمت چپ یه ماشین از پایین توی لاین سبقت خودش (سبقت ممنوع بود) اومد زد به ماشین من. در صورتی که لاین خودش سد نبود و آزاد بود ولی چون توی لاین سبقت بود زد به ماشین من؟ الان مقصر کیه؟

البته کروکی باشد بهتر می‌توانم نظر دهم. اگر صاف شده باشید در مسیر جدید مقصر ماشین پشت سر است اما اگر صاف نشده باشید مقصر شمایید.


جدیدتر قدیمی تر