دیه شکستگی مهره های کمر

 محمد حسین : سلام کمر من از ناحیه مهره ۱ (بطور کامل) و مهره های ۲و ۳ (زائده عرضی) دچار شکستگی شده و همچنین ۵ مورد حارصه روی صورت و ۶ مورد حارصه روی دست هایم ایجاد شده است . خواستم بپرسم که دیه من بطور تقریبی میانگین چقدر می شود ؟  

1.     بابت شکستگی مهره ها 10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان

2.     بابت 5 مورد حارصه صورت 5 درصد دیه دارد معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان

3.     بابت 6 مورد حارصه دست 3 درصد دیه دارد معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر