افزایش حقوق بازنشستگی به علت جانبازی

سلام! بابت جانبازی که بعد از بازنشستگی جانباز شدم  و بازنشسته تامین اجتماعی هستم ایا  در حقوق تاثیر دارد؟ با تشکر؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که تامین اجتماعی بابت جانبازی حقوقتان را افزایش نمی‌دهد. باید از بنیاد جانبازان بابت این قضیه پیگیری کنید و مبلغ اندکی را به صورت جداگانه آنها پرداخت می‌کنند.

جدیدتر قدیمی تر