سختی کار شغل فیروزه تراشی

 سلام‌ خسته‌ نباشی ! من‌ ۱۸ سال‌ سابقه‌ بیمه‌ دارم‌. ۱۲ سالش‌ ازفیروزه‌ تراشیه‌ . باقیش‌ از تونل‌ یا راهسازی‌ است‌. در حال‌ حاضر هم‌ از فیروزه‌ تراشی‌ بیمه واریز میکنم. سن‌ من‌ هم‌ ۴۱ سال‌ است‌ با۲۰ سال‌ میتونم‌ درخواست‌ بازنشستگی‌ کنم‌. ممنونم‌ از جواب شما. در ضمن‌ آقا‌ هستم‌. ممنونم؟ 

بستگی به تاییدیه شغل فیروزه تراشی دارد. باید سختی کار آن توسط اداره کار تایید شود. بابت تونل و راه سازی تایید می شود ولی بابت فیروزه تراشی 50 50 است.


جدیدتر قدیمی تر