درخواست ازکارافتادگی به علت دیسک کمر

 سلام‌!  خسته‌ نباشی‌!من ۱۸ سال‌ سابقه‌ دارم‌. دیکس‌ کمر دارم‌. نمیتونم‌ کار کنم‌. میتونم‌ درخواست‌ بازنشستگی‌ کنم‌. ممنون‌ از راهنماییتون؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که من نمی‌توانید از کار افتادگی بگیرید که بتوانید بازنشسته شوید. باید سابقه‌تان را کامل پر کنید تا بتوانید بازنشسته شوید یا اینکه بیماری‌های دیگری داشته باشید.


جدیدتر قدیمی تر