هزینه نوشتن لایحه دیه توسط وکیل

 سلام وقت بخیر میتوانید درصد دیه را برای من حساب کنید؟ و اگر پرونده داشته باشم و لایه بخوام می نویسید و هزینه آن چه مقداری هست ؟

بله. ما تنها سایتی هستیم که درصد دیه را دقیقا تعیین می کنیم. اگر بخواهید لایه در این زمینه بنویسیم هزینه آن 2 میلیون تومان است.


نظرات