وکیل خوب برای بازنشستگی

 سلام من میخوام به وکالت بدم در رابطه با بازنشستگی؟

در رابطه با درخواست شما باید بگویم که بهتر از توضیحات کاملی بدهید که چه کاری از ما می‌خواهید. در آن صورت در خدمت شما هستیم و کار شما را پیگیری می‌کنیم و وقتی به نتیجه رسیدیم هزینه را دریافت می‌نماییم.


جدیدتر قدیمی تر