آیا قله بری جزء مشاغل سخت و زیان آور است؟

 سلام! خواهشا بگویید برای اینکه تغییر کاربری بدم یعنی از کارگر ساده به قله بری از چه راهی برم ممنون؟

باید از کارفرما به اداره کار شکایت کنید. معمولاً کارفرما چنین چیزی را قبول نمی‌کند و اداره کار است که در این زمینه باید رای دهد اگر رای مثبت اداره کار را در این زمینه گرفتید باید به تامین اجتماعی مراجعه کنید.  تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه اضافه را تعیین می‌کند و کارفرما باید پرداخت کند تا لیست بیمه شما اصلاح شود. آنگاه می‌توانید برای مشاغل سخت و زیان آور اقدام کنید


جدیدتر قدیمی تر