درخواست استعلاجی رانندگان بین شهری

 سلام! میخواستم راهنمایم کنید؟ من۱۵ساله بیمه رانندگان اتوبوس بیرون شهری رد میکنم والان کیست مویی پشتم در اومده و میخوام عمل کنم. خواستم ببینم بهم استعلاجی تعلق میگیره؟اونوقت چطوری باید برم دنبال کارش تا بتونم از بیمه پول بگیرم؟

بله . کمک هزینه استعلاجی به رانندگان بین شهری تعلق می گیرد. از پزشک معالج تان استراحت پزشکی بگیرید و در یاست eservices.tamin.ir در قسمت تعهدات کوتاه مدت/کمک هزینه ایام بیماری آپلود کنید. به شما نوبت داده می شود و پرونده تان توسط پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی بررسی می شود و در صورت تایید کمک هزینه به شما پرداخت می شود و سابقه بیمه نیز محاسبه می شود.


جدیدتر قدیمی تر