شکایت برای دریافت دیه از کارفرما و سرکارگر

 سلام بابت حادثه  ای که سرکار باعث سقوط از ارتفاع ورشکستگی ۹عدد دنده سمت چپ شکسته از کارفرما شکایت کردم و کارفرما می‌گوید من نفرستادم روی ارتفاع. شاهد من که سرکارگرمان است می گوید من خودم بدون اطلاع کارفرما گفتم بروی بالای سبد پلاستیکی. اگرامکانش هست راهنمایی کنید چگونه اقدام کنم. آیا از سرکارگر شکایت کنم؟

نه شما باید هم از کارفرما و هم از سرکارگر شکایت کنید و بعد از مراحل شکایت از طریق دفتر خدمات قضایی پرونده شما برای تعیین میزان دیه به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود. پرونده برای دادیار دادسرا فرستاده می‌شود تا ایشان تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و سپس برای قاضی فرستاده می‌شود. در آن مرحله قاضی تشخیص می‌دهد که چند درصد کارفرما مقصر است و چند درصد سرکارگر مقصر است و چند درصد شما مقصر هستید و هر کس بر اساس درصدی که مقصر است باید درصدی از هزینه دیه را پرداخت کند. بنابراین شما فعلاً از هر دو نفر شکایت کنید.


جدیدتر قدیمی تر