ازکارافتادگی جزئی با تعویض مفصل لگن

 باسلام بنده دچار نکروز و سیاه شدگی مفصل لگن سمت راست هستم که عوارض ۴ سال قبل شکستگی مفصل لگن که در سرکارم اتفاق افتاد میباشد. اگر تعویض مفصل کنم شامل کارافتادگی کلی می شوم؟ ممنون میشم راهنمایی فرمایید؟

یک مفصل معمولاً از کار افتاده کلی تعلق نمی‌گیرد بلکه باید هر دو مفصل باشد تا از کار افتاده کلی تعلق بگیرد. اگر حادثه ناشی از کار باشد با همان یک مفصل اقدام کنید چون به هر حال می‌توانید از کار افتاده جزئی شوید. با تعویض یک مفصل لگن حداقل 40 درصد از کارافتادگی می گیرید.


جدیدتر قدیمی تر