شکایت به دیوان به علت عدم اجرای رای سختی کار توسط تامین اجتماعی

 سلام شما وکالت مارو قبول می‌فرمایید درمورد سختی کار؟! ضمنا پرونده ما بیشتر کارهای عنوان شغلی انجام شده فقط مرحله دیوان  مانده که می‌خواستیم از شما نظر بگیریم که چکار کنیم که به صلاح ما باشد ضمنا تعداد نفرات ما ۱۵ نفریم. سلام  بیمه تامین اجتماعی  قرارداد میخواد شرکت نمیده گفتن باید بره دیوان؟

اگر قرارداد کاری ارائه نکنید دیوان عدالت اداری حق را به نفع تامین اجتماعی می دهد. شکایت به دیوان در این مرحله فایده ای ندارد.


جدیدتر قدیمی تر