نامتعارف تشخیص دادن حق بیمه توسط تامین اجتماعی

 سلام خسته نباشید! من برای بازنشستگی درخواست دادم. بیمه نامه داده که افزایش نامتعارف حقوق داشته اید؟ مدارک ۳ سال را هم خواست. شرکت تهیه کرد و داد. با این حال بیمه گفت مدارک جهت بررسی باید به هیات ۳ نفره ارجاع بشه؟! امروز بعد ۹ روز که زنگ زدم که ببینم رای شون چی شد. کارمند بیمه گفت هیات حقوقتون را نامتعارف تشخیص داد و باید در سیستم اصلاح بشه! من اصلا نمی دانم این اصلاح در سیستم یعنی چی؟ ببخشید سوال می کنم در اصلاح در سیستم ، شما اطلاع دارید که چیکار میخوان بکنند؟

اصلاح یعنی اینکه تعدادی از ماه‌ها رو برای شما حق بیمه‌تان را کمتر می‌کنم امیدوار باشید که تعداد ماه‌ها کم باشد و ۳ سال نباشد معمولاً در دو سال آخر تعدادی از ماه‌ها را حق بیمه‌شان را کمتر می‌کنند و در نتیجه حقوق بازنشستگی شما کمتر می‌شود. تنها راهی هم که بعد از آن دارید  شکایت به دیوان عدالت اداری است.


نظرات